REGULAMIN SERWISU PEWNE KUPONY

Postanowienia ogólne: Profil nie prowadzi dzałalności hazardowej, ani nie oferuje oraz nie zachęca do usług hazardowych.

PEWNE KUPONY : NIP: 6090080915 , REGON: 388871777

 • 1. Definicje
 1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://pewnekupony.pl/
 2. Regulamin – zbiór
 3. Konto – indywidualne konto Użytkownika zarejestrowane w Serwisie przysługujące do możliwości korzystania
 4. Subskrypcja – dostęp do analiz i informacji prezentowanych w Serwisie
 5. Reklamacja – informacje o możliwym zwrocie
 6. Kontakt – możliwość skontaktowanie się z usługodawcą
 7. Rodo – Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Uni Europejsiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 95/46/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych Użytkownika
 8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzący
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • PŁATNOŚ – realizowana przez przelewy 24 daje to gwarancje bezpiecznego zakupu w naszym serwisie
 • Pliki Cookies – informacje zapisywane przez serwery Usługodawcy na Urządzeniu, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Zasady i sposoby korzystania z Plików Cookies opisano w Polityce Prywatności
 • Prawo Autorskie – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z dalszymi zmianami
 • Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. z dalszymi zmianami
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i korzystania z Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik, który zakłada nowe Konto lub dokonuje zakupu Subskrypcji ma obowiązek do zapoznania się z postanowieniami tego Regulaminu
 3. Brak zgody Użytkownika na postanowienia Regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://pewnekupony.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 3. Serwis
 1. Za pośrednictwem Serwisu nie jest prowadzona żadna działalność hazardowa, a w szczególności działalność bukmacherska.
 2. Serwis nie jest platformą służącą do obstawiania zakładów wzajemnych.
 3. Serwis nie działa jako bukmacher, nie zajmuje się przyjmowaniem zakładów wzajemnych ani nie jest w tym obszarze pośrednikiem.
 4. Serwis nie jest reklamą żadnej firmy bukmacherskiej. Wszelkie informacje zawarte w serwisie nie stanowią i nie mogą być traktowane przez Użytkowników jako rekomendacje lub reklamy zakładów bukmacherskich.
 5. Serwis nie daje użytkownikom żadnego opisu czy instrukcji zawierania zakładów wzajemnych, bowiem wszystkie informacje zamieszczone w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne działania podejmowane przez Użytkowników na podstawie udostępnionych informacji.
 7. Decyzja o użyciu dostarczanych przez Serwis analiz, typów lub rekomendacji do jakiejkolwiek działalności, w tym w szczególności działalności hazardowej jest wyłączną decyzją Użytkownika, na którą administrator Serwisu nie ma żadnego wpływu i nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
 8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Użytkowników, które wynikają pośrednio lub bezpośrednio z wykorzystania informacji prezentowanych w Serwisie.
 9. Serwis zastrzega sobie, że typy nie będą zamieszczane codziennie, w tym przypadku czas subskrypcji się wydłuża .Obowiązuje bezwzględny zakaz udostępniania gdziekolwiek informacji prezentowanych w Serwisie oraz zakaz kopiowania ze strony. Wszystkie materiały umieszczone i opublikowane na stronie https://pewnekupony.pl/  są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych umieszczonych na stronie materiałów jest strona internetowa prowadzona pod nazwą handlową PEWNE KUPONY zarejestrowany w Centralnej Ewidencji NIP: 6090080915, REGON: 388871777 . Adres poczty elektronicznej: pewnekupony24@gmail.com  Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83 z późniejszymi zmianami), że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronach j.w. bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu. 3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie informacji, grafik, tekstów, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych. 4. Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z https://pewnekupony.pl/ na jakimkolwiek innym serwisie internetowym lub serwerze. 5. Zabrania się robienia zdjęć fotograficznych czy komputerowych, print-Scrn, Screenów materiałów materiałów lub ich części pochodzących z https://pewnekupony.pl/
 • 4. Reklamacje

Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi w zakresie działalności Serwisu.

Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego PEWNE KUPONY, w szczególności w przypadku, gdy:

 1. zakupiony dostęp do naszych cyfrowych treści jakimi są: informacje, typy czy wskazówki dotyczące wydarzeń sportowych zostanie uszkodzony to znaczy, gdy strona przestanie funkcjonować i nie będzie dało się korzystać z zasobów strony.
 2. w ciągu 48 godzin od otrzymania maila z potwierdzeniem otrzymania płatności, nie otrzyma żadnych informacji, typów czy wskazówek dotyczących wydarzeń sportowych poprzez stronę panel użytkownika w zakładce KONTO / TYPY

Wszelkie reklamacje lub skargi należy wysyłać drogą mailową na adres:

pewnekupony24@gmail.com / tytułem reklamacja oraz w wiadomości podać login

Administratorzy Serwisu będą rozpatrywać wszystkie reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia.

 • 5. Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).]

Składając zamówienie i zlecenie płatności automatycznie świadczy o fakcie, że klient zapoznał się i zaakceptował regulamin sprzedaży dla sklepu internetowego Pewne Kupony (NIP:6090080915, REGON:388871777)

 • 6. Konto
 1. Założenie nowego Konta jest darmowe. Nie pobieramy żadnej opłaty za rejestrację w Serwisie.
 2. Aby założyć Konto w serwisie należy przejść na podstronę Rejestracja i wypełnić formularz rejestracyjny.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w Serwisie. Aby to uczynić należy skontaktować się z administratorami Serwisu lub może je sam dobrowolnie usunąć licząc się z utratą reklamacji oraz dostępu do typów, analiz prezentowanych w serwisie
 4. Każde działanie, które narusza postanowienia Regulaminu skutkować będzie natychmiastowym zablokowaniem Konta bez prawa do żądania zwrotu opłaty za Subskrypcję.
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych i Polityka Prywatności
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika oraz na podstawie uprawnień Usługodawcy do ich przetwarzania w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 8. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Serwisu oraz składania i realizowania Zamówień.
 9. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej.
 • Szczegółowy zakres i sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz polityka Plików Cookies znajduje się w Polityce Prywatności i Klauzuli RODO.
 • 7 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 8. Subskrypcje
 1. Subskrypcję może nabyć każdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie pod warunkiem, że użytkownik ma ukończone 18 lat i zapoznał się z regulaminem.
 2. Serwis umożliwia zakup czterech możliwych subskrypcji – (7 dni),(14 dni),(30 dni),(60 dni)
 3. Ceny subskrypcji podane są w polskich złotych i są kwotami brutto i zawierają wszelkie należne podatki.
 4. Informacja o termnie wygaśnięcia aktualnej Subskrypcji znajduje się w zakładce Subskrypcje, która dostępna jest po zalogowaniu.
 5. Jeśli Użytkownik posiada aktywną Subskrypcję i zdecyduje się na jej przedłużenie to liczba dni zostanie doliczona do daty jej wygaśnięcia, a nie do daty zakupu.
 6. W celu nabycia Subskrypcji należy wykupić na naszej stronie odpowiedni pakiet na stronie https://pewnekupony.pl/ lub w zakładce https://pewnekupony.pl/index.php/pakiet-vip/
 7. Płatności realizowa są przez przelewy 24 ( przelew tradycyjny , BLIK , płatność przez bank, płatność kartą ). W taki sposób klient ma gwarancje bezpiecznych i szybkich zakupów w naszym serwisie internetowym.
 • 9. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, funkcjach oferowanych za pośrednictwem Serwisu, jak również wprowadzenia nowych usług, funkcjonalności i Produktów w Serwisie, Regulamin może być zmieniany również w celu zabezpieczenia interesów Użytkowników oraz doprecyzowywania kwestii bądź zagadnień związanych z Serwisem, jego funkcjonalnościami, usługami i Produktami.

Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, taka jak na przykład zmiana oprawy graficznej Serwisu i dodanie nowych funkcjonalności w Serwisie, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami Regulaminu.

Zmiana Regulaminu jest publikowana w zakładce „Regulamin” Serwisu oraz wysyłana na adres e-mail Użytkownika

Użytkownik, który nie zgadza się z Regulaminem zobowiązany jest do bezzwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu.

Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi w zakresie działalności Serwisu.

Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego PEWNE KUPONY, w szczególności w przypadku, gdy:

 1. zakupiony dostęp do naszych cyfrowych treści jakimi są: informacje, typy czy wskazówki dotyczące wydarzeń sportowych zostanie uszkodzony to znaczy, gdy strona przestanie funkcjonować i nie będzie dało się korzystać z zasobów strony.
 2. w ciągu 48 godzin od otrzymania maila z potwierdzeniem otrzymania płatności, nie otrzyma żadnych informacji, typów czy wskazówek dotyczących wydarzeń sportowych poprzez stronę panel użytkownika w zakładce KONTO / TYPY

Wszelkie reklamacje lub skargi należy wysyłać drogą mailową na adres:

pewnekupony24@gmail.com / tytułem reklamacja oraz w wiadomości podać login

Administratorzy Serwisu będą rozpatrywać wszystkie reklamacje w terminie do 14 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia.

Użytkownicy będą na bieżąco informowani o wszelkich zmianach w Regulaminie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2021r.

Hazard może uzależniać. Graj odpowiedzialnie! Strona pewnekupony.pl  przeznaczona jest dla osób, które skończyły 18 lat. Zakłady bukmacherskie nieodłącznie związane są w ryzykiem. Jeśli zauważyłeś u siebie objawy uzależnienia, skontaktuj się z instytucjami oferującymi pomoc w wyjściu z nałogu hazardowego. 

Pewne kupony zakłady bukmacherskie